Chaldejci

, semitský kmen, snad příbuzný s Aramejci, který se od 9. stol. př. n. l. usazoval zejm. v jižní Mezopotámii. 625 př. n. l. založena tzv. chaldejská dynastie, jejíž vládcové sídlili v Babylónu a postupně vytvořili velkou říši (tzv. novobabylónská říše); nejznámějším představitelem dynastie byl Nabukadnesar II. (605 – asi 562 př. n. l.). Chaldejci vládli v Babylónu do 539 př. n. l. (poraženi Peršany).

Související hesla