Chaos

, řecká mytologie beztvarý počátek a pramen všeho na světě. Nekonečný vesmírný prostor, změť prvků beztvárné prahmoty. Z chaosu povstala nejprve věčná tma Erebos a temná noc Nyx. Z jejich spojení se zrodilo věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá. Poté se zrodila všeoživující síla Erós a Gaia, matka první generace bohů (mj. Úrana).

Související hesla