Charita

, v širším smyslu láska k bližním ve smyslu novozákonního výrazu agapé, překládaného do latiny jako caritas. V užším smyslu organizovaná péče o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané z vlasti. Někdy název zejm. katolických církevních institucí, jež se touto službou zabývají.

Ottův slovník naučný: Charita

Charitas (lat.), tolik co caritas.

Související hesla