Charta 77

, prohlášení z ledna 1977 a název československé disidentské skupiny neformálního sdružení občanů různého politického i názorového spektra, spojených kritikou komunistického normalizačního režimu. Inspirována závěry helsinské konference o bezpečnosti, kladla důraz na lidská práva a prosazovali myšlenky dialogu a tolerance. U jejího zrodu stáli J. Hájek, V. Havel, Z. Mlynář, J. Patočka aj. Charta 77, kterou bezprostředně podepsalo 239 signatářů, se stala centrem opozice v Československu v 70. – 80. letech. Její činnost byla reprezentována třemi mluvčími, kteří se po roce střídali. Komunistický režim rozpoutal proti signatářům Charty 77 represívní kampaň. V roce 1978 založila skupina signatářů Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V listopadu 1989 se aktivisté Charty 77 podíleli na založení Občanského fóra. V listopadu 1992 byla činnost organizace ukončena. V prosinci 1992 se 154 signatářů rozhodlo pokračovat v činnosti Charty jako nadstranického společenství občanů, kteří usilují o debolševizaci společnosti a chtějí bránit demokratické hodnoty a lidská práva.

Související hesla