Charta Organizace spojených národů

, mezinárodní kolektivní smlouva, kterou byla vytvořena Organizace spojených národů (OSN). Přijata 26. 6. 1945 v San Francisku na konferenci států bojujících proti fašistickým mocnostem (za ČSR ji podepsal ministr zahraničních věcí J. Masaryk), platnosti nabyla 24. 10. 1945 (den OSN). Charta Organizace spojených národů je nejdůležitější mezinárodní smlouva současné doby a členské státy OSN jsou povinny dát jí přednost před všemi svými závazky. Stanoví cíle a zásady OSN, upravuje členství v OSN, stanoví nejdůležitější zásady mírového soužití a postup při pokojném řešení mezinárodních sporů, jakož i při ohrožení míru, porušení míru a útočných činech. Určuje zásady mezinárodní hospodářské a sociální součinnosti i správy tzv. poručenských a nesamosprávných území. Součástí Charty Organizace spojených národů je i statut Mezinárodního soudního dvora, hlavního soudního orgánu OSN.

Související hesla