Chatterton Thomas

, anglický básník. V jeho všestranné poezii vynikají zejm. napodobeniny středověké poezie, vydávané za skladby bristolského mnicha T. Rowleyho z 15. stol. a oceněné později romantickými básníky. Chatterton v 17 letech spáchal sebevraždu.

Ottův slovník naučný: Chatterton Thomas

Chatterton [četertn] Thomas, básník angl. (* 1752 v Bristolu – †1770 v Londýně), napsal již ve 12. roce báseň Elinoure and Juga v starém jazyce, již vydával za starou památku; později, doháněn také chudobou a nouzí, básnil soustavně falsa Ella, The battle of Hastings, The tournament, The execution of Sir Ch. Bawdin a j., jež vydával za díla mnicha XV. stol. Tomáše Rowleye. Opustiv Bristol, kde byl advokátním písařem a žil v kruté nouzi i ponížení, odešel do Londýna chtěje se zde živiti literaturou. Pracoval horečně, ale časopisy odmítaly většinou jeho práce (»Town and country Magazine« nejlepší báseň jeho An excellent balade); když pak také Hor. Walpole vrátil mu rukopisy a bída jeho dostoupila vrcholu, otrávil se 25. srp. 1770. Po smrti jeho všichni spisovatelé a učenci soudobí (Hor. Walpole, Warton, dr. Johnson, Croft, Southey, Wordsworth, W. Scott, Byron a j.) velebili jej jako genia po Shakespearu největšího. Chvála ta jeví se nám dnes přepjatou; Chattertonbyl básník nadaný, který zdařile vmýšlel se do minulých dob svojí živou, vznícenou a ponurou obrazností, ale práce psané pod vlastním jménem jsou slabší, mnohdy i prostřední. Sbírku básní jeho vydal Tyrwhitt (Londýn, 1777), úplná díla Southey a Cottle (3 sv., 1803) a Bohn (2 sv., 1842); nové vyd. veršů je Skeatovo (2 sv., 1875). Srv. Püttmann, Chatterton, Leben d. Dichters und Dichtungen (Barmen, 2 sv., 1840); Wilson, Chatterton (1869); Masson, Essays (1875). Šld.

Související hesla