Chemická reakce

, chemická změna – děj, při kterém zanikají původní částice (molekuly, ionty) a vznikají nové. Dochází ke zrušení starých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Výchozí látky se nazývají reaktanty, vznikající produkty. Vzniká-li ze dvou látek látka jediná (A + B = C), jde o chemické slučování (adici, syntézu), opačný děj (AB = A + B) je chemický rozklad (štěpení, analýza), vymění-li si reaktanty vzájemně své složky (AB + CD = AC + BD), jde o podvojnou záměnu. Záměna jednoho atomu v molekule jiným atomem (AB + C = AC + B) je chemické nahrazování (vytěsňování, substituce). Pokud reakce probíhá současně oběma směry (přímo i zpětně), jde o reakci zvratnou. Chemické reakce se třídí i podle energetických hledisek na reakce exotermní a endotermní, podle počtu fází v reakční soustavě na reakce homogenní a heterogenní, podle přítomnosti katalyzátorů na reakce katalyzované a nekatalyzované.

Související hesla