Chemická syntéza

a) chemické slučování (viz též chemická reakce); b) odvětví chemie zaměřené na přípravu látek.

Související hesla