Chemie

, přírodní věda zabývající se složením látek a jejich přeměnou v látky jiné (chemickými reakcemi). Podle předmětu zájmu se dělí na chemii anorganickou, organickou, fyzikální a analytickou. Kromě toho existuje řada podoborů (např. chemie silikátů, fotochemie) a oborů hraničících s jinými vědami (biochemie, geochemie, jaderná chemie). Předvědním stadiem chemie byla alchymie a iatrochemie, která sloužila především medicíně. Dnes zasahuje do nejrůznějších oborů lidské činnosti. Viz též alchymie, iatrochemie, chemická výroba, organická chemie.

Související hesla