Chemismus

a) soubor chemických pochodů, které jsou podstatou přírodního nebo uměle vyvolaného děje; b) soubor chemických vlastností určité látky.

Ottův slovník naučný: Chemismus

Chemismus jest ten úkaz na hmotě, že tato skládáním a rozkládáním jednotlivých látek elementárních své vlastnosti pozměňuje.

Související hesla