Chesterton Gilbert Keith

, anglický spisovatel. Vynikl zejm. jako vtipný polemický esejista, hájící plnost životních prožitků a kritizující pesimismus, únik k dekadenci a myšlenkovou zkostnatělost. Možnost využití duchovních a mravních hodnot člověka hledal v katolickém náboženství (přestoupil na ně v roce 1922). Jeho eseje (Ohromné maličkosti aj.) jsou budovány na umění paradoxu, které uplatnil i v povídkách (Paradoxy pana Ponda) a oblíbených příbězích o amatérském detektivovi otci Brownovi. Romány Napoleon z Notting Hillu, Anarchista Čtvrtek či Létající hospoda jsou literární fantazie, parodicky odrážející společenské nešvary doby. Vedle náboženských a sociálních úvah (Ortodoxie) též autor literárních studií a životopisů (R. Browning, Ch. Dickens, W. M. Thackeray, G. Chaucer).

Související hesla