Chetité

, etnikum Malé Asie, které (spolu s Luvijci a Palajci) do této oblasti přišlo koncem 3. tis. př. n. l. Jejich jazyk, chetitština, patří (spolu s palajštinou, luvijštinou, lýdštinou, lykijštinou a dalšími) do chetito-luvijské větve indoevropských jazyků (jde zatím o nejstarší doložený jazyk této rodiny). Chetitské texty, jichž bylo dosud objeveno přes 20 000 (historické texty, rituály, mýty, právní texty, hymny, modlitby, ale i dopisy a slovníky apod.), jsou psány klínovým písmem a dochovaly se zejm. v Boğhazkale, ojediněle i jinde (Mašat Hüyük) a datují se do 17. – 12. stol. př. n. l. Chetitštinu rozluštil v roce 1915 B. Hrozný. Přítomnost Chetitů v Malé Asii již na přelomu 3. a 2. tis. dokládají jména a nečetné výpůjčky v asyrských textech z této oblasti (Kaneš atd.). Viz též Chetitská říše.

Související hesla