Chetitská říše

, stát, vytvořený ve 2. tis. př. n. l. v Malé Asii Chetity. Zakladatelem starochetitské říše Chattušiliš I. Vlastní politické dějiny chetitského státu (vyrostl z malých městských států Neša, Kuššar, Zalpa apod.) začínají v 17. stol. př. n. l., kdy vznikla starochetitská říše, jejímž hlavním městem byl Chattušaš. Pro její zahraniční politiku byla typická expanze k pobřeží Malé Asie, ale zejm. do úrodných oblastí severní Sýrie (Chattušiliš I., Muršiliš I.) s cílem získat kontrolu tamních obchodních cest a přístup k bohatým zdrojům zemědělských produktů. Po smrti Muršila I. docházelo k rozporům mezi panovníkem a šlechtou; jejich výsledkem byl politický kompromis (Telipinuš). Nová situace přispěla k stabilizaci vnitřních poměrů ve státě a umožnila další zahraniční expanze, zejm. do Sýrie a severní Mezopotámie (Šuppiluliuma I.). Jejich výsledkem bylo např. vítězství nad Mitanni a vazalská závislost mnoha lokálních syrských států na chetitské říši, potvrzená státními smlouvami. Podařilo se upevnit i chetitský vliv v dalších oblastech Malé Asie. Šuppiluliuma je považován za zakladatele novochetitské říše. Jeho nástupce Muršiliš II. úspěšně hájil zájmy chetitského státu v Sýrii proti Egyptu a za Muvattaliho (asi 1300 př. n. l.) došlo k velkému vojenskému střetnutí s Egyptem, které vyústilo v bitvě u Kadeše. Protože žádná z bojujících stran nedosáhla převahy, nedošlo ke změně sfér vlivu v Sýrii. Za Chattušila III., kdy zesílil vliv Asýrie, došlo k uspořádání poměrů s Egyptem (smlouva, potvrzená také dynastickým sňatkem). Asi 1200 př. n. l. chetitská říše zanikla. Důvodem pádu byla nejen nestabilita vnitřních poměrů, ale zejm. vpád mořských národů.

Související hesla