Chlodvík I.

, franský král od roku 481; z rodu Merovejců z kmene sálských Franků. 487 po vítězství u Soissonsu dobyl Syagriovo království a vytvořil franskou říši. Postupně dobyl Porýní, Akvitánsko, 500 porazil Burgundy. Po přijetí křtu v roce 498 získal podporu církve ke konsolidaci říše, kterou rozdělil mezi své čtyři syny (královskou Paříž, Orléans, Soissons a Mety).

Ottův slovník naučný: Chlodvík I.

Chlodvik I. (481 – 511), syn Childericha a Basiny, přeložil po porážce Siagriově hlavní své sídlo do Soissonsu, opanoval velkou čásť břehu dolního Rýna a dle slibu učiněného po vítězství nad Alamany přijal křesťanstvi. Panství své rozšiřoval válkami výbojnými, r. 500 proti Burgundům a r. 507 proti visigotskému králi Alarichovi II., kterého porazil u Voulonu blíže Poitiers a opanoval území mezi Loirou a Garonnou. Ve snaze založiti jednotnou říši počal bezohledný vyhlazujíci boj proti králům a knížatům salským, zabil vlastní rukou Ragnachara, knížete nad Cambrai, a jeho bratra; svedl Chlodericha, syna krále Sigberta Kolínského, by zavraždil svého otce, a dal na to svedeného jako vraha popraviti. Zemřel r. 511 a byl pochován v Paříži v chrámě, jejž s Chlotildou ke cti sv. apoštolů vystavěl.

Související hesla