Chlotar I.

, soissonský král od roku 511, orléanský od 524, metský od 553 a pařížský od 558, z rodu Merovejců; syn Chlodvika I. V roce 558 obnovil v bojích jednotu říše, 536 dobyl Burgundsko. Před svou smrtí rozdělil říši mezi své čtyři syny podobně jako Chlodvik I.

Ottův slovník naučný: Chlotar I.

Chlotar I. (511 – 561), syn Chlodvika I., obdržel dílčí smlouvou severní čásť Neustrie s hl. městem Soissonem. Zavraždiv s Childebertem po smrti bratra svého Chlodomera (524) jeho dva syny (třetí Chlodoald byl zachráněn), ujal se části území Chlodomerova a po porážce burgundského krále Godomara u Autunu rozdělil se s Childebertem o Burgund. Konal výpravy na polouostrov Pyrenejský a proti Sasům (555 – 557) a učinil vévody bav. odvislými od říše Francké.

Související hesla