Chlotar II.

, neustrijský král od 584, z rodu Merovejců; syn Chilpericha I. Fakticky vládl až od roku 613, do 622 sjednotil většinu říše. Posílil úřad majordoma a učinil z něho oporu královské moci, 614 upevnil postavení velmožů a církevních hodnostářů tzv. pařížským ediktem (Edictum Chlothari).

Ottův slovník naučný: Chlotar II.

Chlotar II. (584 – 628), syn Chilpericha l. a Fredegundy, ač o jeho původě byly pochybnosti, byl uznán od strýce Gundomara a udržel se proti nápadům Childeberta II.; ano r. 613 povolán byv od šlechty burgundské zrádně zajal a umučil Brunhildu a sloučil tak celou Franckou říši až do r. 622, kdy musil svému synu Dagobertovi dáti Austrasii.

Související hesla