Chování přeskokové

, etologie chování v konfliktních situacích vedoucí ke střetu konfliktních tendencí, např. střet mezi tendencí zaútočit, nebo utéci. Obě tendence se zablokují a zároveň se uvolní další typ chování, zdánlivě neodpovídajícího dané situaci. Nejčastěji se chování přeskokové odvozuje od chování potravního nebo komfortního (místo útoku se začnou sokové pást, čistit si tělní pokryv ap.). U lidí patří k chování přeskokovému tzv. chování z rozpaků – upravování kravaty, drbání ve vlasech, hraní s různými předměty, zapálení cigarety ap.). Kromě prvotního významu (zabránění konfliktu) je chování přeskokové důležité při vzájemném vnitrodruhovém dorozumívání, ritualizuje se (viz též ritualizace) a stává se výrazovým signálem.

Související hesla