Chrám

, budova, v níž nebo před níž se konají náboženské obřady. Chrámy pohanské doby měly funkci ochrany symbolu božstva nebo božského příbytku; v křesťanském chrámu dochází ke spojení principu obřadního shromáždění se svatostánkem božím. Vnější vzhled i vnitřní vybavení chrámu je ovlivněno věroukou, dobovými i místními podmínkami; podle architektonických dispozic rozeznáváme dva základní typy – chrámy centrální a podélné. Viz též kostel.

Související hesla