Chrennikov Tichon Nikolajevič

, ruský skladatel a klavírista; profesor na konzervatoři v Moskvě, působil mj. jako první tajemník svazu skladatelů bývalého Sovětského svazu. Autor zejm. oper (Frol Skobejev, Matka, Zlaté tele), operet (Bílá noc), baletů (Husarská balada), orchestrálních děl, instrumentálních koncertů, klavírních skladeb, vokální, scénické a filmové hudby.

Související hesla