Chrismon

, ve středověkých listinách symbolické grafické vyjádření invokace (vzývání jména Božího) formou křížku nebo majuskulním písmenem c. Užíváno na začátku listinného textu.

Ottův slovník naučný: Chrismon

Chrismon, středolat., asi z Christi nomen, monogramm v čele středověkých veřejných listin, jenž více méně nejasně spodoboval počátečnou písmenu slova Christus, dříve napodobící řecké-X (někdy i s P [R] spojené), pozd. latinské C nebo Ch. Písmena tato byla velmi ozdobně kreslena a často menšími vkreslenými znaky t. zv. tironskými notami propletena; znaky tyto podávají obyčejně skratek posvátné formulky vzývací, jako Ante omnia Christus; In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti a j. K témuž účelu sloužilo i chrismon; měloť zvláště slavnostně zahájiti listinu nebo doporučiti ji ochraně Kristově. Užívati počíná se tohoto monogrammu asi v VI. stol. na starých listinách merovejských, dosahuje nejvyšší složitosti v X. a XI. věku, zjednodušuje se později (zbývá z něho prosté C) a mizí na konci středověku. Podobné znamení bývá i na konci textu před podpisem kancléře nebo notáře a mnohdy vyskytují se podobné znaky zmenšeny i v textu.