Chromista

, říše eukaryontních organismů, zahrnující některé skupiny řas (např. chaluhy, rozsivky, různobrvky), ale také některé skupiny dříve považované za houby; např. oomycety (Oomycota). Zástupci této říše mají jednobuněčnou až vícebuněčnou stélku, jsou primárně fototrofní. V buněčných stěnách neobsahují chitin a ß-glukan, ale nejčastěji celulózu; neukládají škrob jako zásobní látku. Podle některých autorů sem patří také chytridiomycety.

Související hesla