Chromosférická bublina

, krátkodobé útvary kulového tvaru v chromosféře pozorované v čáře Hδ chromosféry. Vystupují z okraje chromosféry rychlostmi o velikosti až 100 km•s –1.