Chronos

, čas; filozofie pokládán zpravidla za realitu nezávislou na poznání, za určení pohybu. Podle některých filozofů (eleaté, Platón) přísluší chronos jen světu smyslovému. Od doby helénismu často personifikován jako božstvo Chronos.