Chronostratigrafie

, dělení geologické historie Země do jednotek omezených ryze časovými hranicemi. Stanovení chronostratigrafie a jejích jednotek je výsledkem všestranného výzkumu velkých geografických oblastí, popř. celosvětového výzkumu. Podle doporučení Mezinárodní komise pro stratigrafickou klasifikaci jsou hlavními chronostratigrafickými jednotkami eonotem, eratem, útvar, oddělení, stupeň a chronozóna. Názvy a řazení jednotlivých chronostratigrafických jednotek jsou smluvně určeny, údaje o absolutním stáří se postupně upřesňují.

Tabulka: Chronostratigrafie
VELKOVÉVODVÉ
Oranžsko-nasavsko-dietzská dynastie
1815 – 1840 Vilém I.
1840 – 1849 Vilém II.
1849 – 1890 Vilém III.
Nasavsko-weilburská dynastie
1890 – 1905 Adolf I.  (nasavský vévoda 1839 – 1866)
1905 – 1912 Vilém IV.
1912 – 1919 Marie Adelaide (Adelheid)
1919 – 1964 Charlotte
Dynastie Bourbon-Anjou-Parma
1964 – 2000 Jean (Jan) I.
od 2000 Henri (Jindřich) I.
PŘEDSEDOVÉ VLÁDY
1937 – 1953 Pierre Dupong
1953 – 1958 Joseph Bech
1958 – 1959 Pierre Frieden
1959 – 1974 Pierre Werner
1974 – 1979 Gaston Thorn
1979 – 1984 Pierre Werner
1984 – 1995 Jacques Santer
od 1995 Jean-Claude Juncker
 
Související hesla