Chtonický

, zemi náležející, podzemní. Termín užíván zejména v religionistice, např. chtonická božstva (podsvětní božstva).

Ottův slovník naučný: Chtonický

Chthonios (řec. χϕϖν, země), zemský nebo podzemní, příjmí některých bohů a bohyň řeckých, majících jistý vztah k zemi nebo podzemí. Tak sluje Hermés jako průvodčí duší do podsvětí, Hadés (Plutón) jako vládce podsvětí a jako bůh zemské úrody, Dionysos rovněž jako bůh úrody zemské. Též Démétér, Persefoné, Gorgó a j. mají příjmí »Chthoniæ.