Chvojník

, efedra, Ephedra – jediný rod jediné čeledi chvojníkovitých, zahrnující rostliny ze třídy Ephedropsida (z řádu Ephedrales, chvojníkotvaré). Na rozdíl od ostatních nahosemenných rostlin mají chvojníky v druhotném dřevě cévy, nemají balzámové ani pryskyřičné kanálky. Rod chvojníků zahrnuje metlaté keře až 8 m vysoké, v mládí připomínající přesličky, hustě větvené, s rýhovanými článkovanými stonky. Křižmostojné listy jsou drobné, zpravidla redukované na kratičké trojúhelníkovité, ostře špičaté šupiny. Samčí a samičí reprodukční orgány tvoří šištice, semena jsou uložena mezi dvěma listenci tvořícími tvrdý obal. V současnosti roste asi 65 druhů na velmi různých stanovištích, zpravidla suchých, od středoasijských pouští přes mořské pobřeží až po vysokohorské polohy v Himálaji a v Andách. Tento výskyt svědčí o starobylosti skupiny. Ve střední Evropě roste na jižním Slovensku chráněný chvojník dvouklasý (Ephedra distachya).

Související hesla