čínská revoluce 1911 – 1912

, svržení dynastie Čching a vyhlášení Čínské republiky v roce 1911. Na začátku 20. stol. vláda dynastie Čching udělila provinčním shromážděním omezené pravomoci, v nichž se uplatnili stoupenci reforem a republikáni. V říjnu 1911 ve městě Wuchan vypuklo povstání, které se vládě nepodařilo potlačit. Postupně se osvobodilo 15 provincií, jejichž zástupci 29. 12. 1911 vyhlásili republiku s prozatímním prezidentem Sunjatsenem. V únoru 1912 ohlášena abdikace posledního císaře Pchu-i, odstoupil i Sunjatsen; přes zvolení nového prezidenta Jüan Š’-kchaje rozklad státu pokračoval. Moc si rozdělili vojenští náčelníci provincií.