čínské lidové náboženství

, soubor lidových náboženských představ a obřadů určovaný především uctíváním předků a vírou v duše a duchy. Obsahuje prvky mahájánového buddhismu, lidového taoismu a konfucianismu; tento synkretismus byl filozofií formulován větou „tři učení jsou jedno“. Účast na více než jednom náboženském kultu je běžná: konfucianismus pečuje o morálku, obřady lidového taoismu pomáhají v každodenním životě a buddhismus vzývající Buddhu Amitábhu slibuje spásu duše v ráji. V bohatém panteonu buddhismu a lidovém taoismu se nachází velký počet božstev – pomocníků v nouzi. Vedle toho existovaly i různé archaické i nově vzniklé místní lidové kulty a kulty konfuciánských mudrců a různých hrdinů celostátního i lokálního významu.

Související hesla