Církev

, křesťanská náboženská společnost; svou podstatu se snaží vystihnout pomocí obrazů (tajemné tělo Kristovo, snoubenka Kristova ap.). Podle katolického pojetí k putující pozemské církvi náleží ještě církev trpící (duše v očistci) a církev vítězná (duše v nebi a po posledním soudu vzkříšení lidé ve věčné blaženosti). Ježíš zamýšlel církev jako jedinou, ale od počátku se ustavila v pluralitě vnějších projevů (obřad, výklad víry, vnitřní uspořádání). Církevní jednota v mnohosti se narušila a dnes si mnoho dílčích náboženských společenství nárokuje, že jsou církve; výlučný nárok reprezentovat církev je však dnes už vzácný. Přeneseně a nepřesně se termín církev používá i pro náboženské organizace nekřesťanského náboženství.

Související hesla