Církev luterská

, křesťanská církev založená v 16. stol. z iniciativy M. Luthera, který ve svých tezích z roku 1517 zdůraznil spásu pouhou milostí na základě víry. Věroučně je základem nové církve augsburské vyznání. Církev má významné zastoupení v Německu, ve Skandinávii, v Lotyšsku a Estonsku. V českých zemích ovlivnila novoutrakvisty a v roce 1918. V původní podobě se zachovala ve Slezsku. V ČR náleží k této církvi Evangelická církev a. v. , Luterská evangelická církev a. v. a Slezská církev evangelická a. v. Sloučením původních luterských a kalvínských evangelických sborů vznikla v roce 1918 i Českobratrská církev evangelická.

Související hesla