Císař

, titul nejvyššího stupně pro panovníka monarchie. Viz césar.

Ottův slovník naučný: Císař

Císař jest panovnický titul nejvyššího řádu. Pochází od římského jména Caesar, kterého panovníci (imperátoři) římští od Augusta počínajíc užívali vedlé jiných titulův (imperator, princeps, augustus) k označení své důstojnosti a moci. V románských jazycích ujaly se odvozeniny od imperator (empereur, emperor, imperator a j.). V mezinárodních poměrech jest rozdíl mezi králi a císaři jen čestný; oběma náleží titul Veličenstvo (majestas) a královské pocty (honneurs royaux), navzájem pak titulují se jako bratři. Tkl.

Související hesla