čitraka

, v hinduismu denně obnovované znamení na těle nebo na čele, kterým se vyjadřuje příslušnost k sektě. Znamení se maluje z teček a čárek; znamení krásy na čele indických žen.