Clairaut Alexis Claude

, francouzský matematik a geodet. Položil základy výzkumu tvaru Země. Zabýval se také astronomií.

Ottův slovník naučný: Clairaut Alexis Claude

Clairaut [kleró] Alexis Claude, mathematik franc. (*1713 v Paříži – †1765 tam.). Velmi záhy a snadně se učil, v 10. roce věku svého studoval vyšší analysi a v 11. roce napsal již geometrické pojednání o křivkách 3. stupně, jež v akademii pařížské vzbudilo ohromný úžas. V 16. roce napsal Clairaut znamenité pojednání o křivkách prostorových a se svolením královým byl ještě ne 18letý do pařížské akademie zvolen. V l. 1736 – 37 súčastnil se francouz. měření stupňového v Laponsku. R. 1743 vydal v Paříži klassické dílo Théorie de la figure de la terre, v němž dokazuje, že dostačí k rovnováze tekutiny, aby byl libovolný kanál této v rovnováze; tlak sloupce tekutiny na konce nezávisí na délce nebo podobě sloupce, nýbrž pouze na poloze konců. Rovnováha tekutiny jest dle Clairauta vůbec jen možnou, působí-li na tekutinu síly, jež lze vyjádřiti jako částečné derivace jedné a téže funkce souřadnic. Zde se jeví první jasný názor o potenciálu. V témž díle proslovil Clairaut důležitou větu, nazvanou od té doby Clairautův princip. – Rovněž klassická jest práce o theorii měsíce Théorie de la lune déduite d'un seul principe de l'attraction, korunovaná r. 1752 akademií petrohradskou. Vedlé této vyniká zvláště práce o vlasatici Halleyově, jejíž opětný příchod se v r. 1759 očekával. Z dalších jeho spisů jmenujeme ještě: Théorie du mouvement des comètes (Paříž, 1760); Récherches sur les comètes des années 1531, 1607, 1682 et 1759 (poctěné cenou akad. petrohr. 1762); Sur la mesure de la terre par plusieurs ares de méridien pris à diff. latitudes (1736); Sur ľintégration ou la construction des équations différentiels du premier ordre (1740); Sur quelques principes, qui donnent la solution d'un grand nombre de problèmes de dynamique (1742); De l'orbite de la lune dans le système de Newton (1743); Du système du monde dans les principes de la gravitation universelle (1745); Sur l'orbite apparente du soleil autour de la terre (1754). Gs.