čmelíkovci

, Mesostigmata – podřád bezobratlých živočichů, který zahrnuje cizopasné i volně žijící roztoče z třídy pavoukovců, z kmene členovců. Zástupci dosahují velikosti kolem 1 mm. Od ostatních roztočů se liší charakteristickým umístěním průduchů (stigmat) po stranách těla. Některé druhy žijí volně v půdě (např. zástupci rodu savenka), jiné pod kůrou stromů, další symbioticky nebo paraziticky u sociálně žijícího hmyzu (např. kleštík včelí, Varroa jacobsoni) nebo jako hnízdní komenzálové či cizopasníci u ptáků a savců (např. čmelík kuří Dermanyssus gallinae).