Cohen Hermann

, německý filozof; představitel novokantovství, zakladatel marburské školy. Vystoupil proti vulgárnímu materialismu a naturalistickému pozitivismu. Svou filozofii označoval jako metodologii čistého poznávání, tedy gnozeologii, jež se zabývá zkoumáním myšlenek, pojmů a idejí, jejich vzájemnými vztahy a strukturou. Ovlivněn socialistickými myšlenkami, které spojil s ideálem humanismu.

Související hesla