Cola di Rienzo

, italský humanista. Povoláním notář. Získal politický vliv v Římě; mluvčí města při jednání v Avignonu o návratu papeže. V květnu roku 1347 ovládl Řím, získal titul tribuna a uskutečnil republikánské reformy, jimiž se orientoval na nižší lidové vrstvy. Koncem roku 1347 šlechtou svržen, 1350 se bez úspěchu pokoušel získat pro plány na sjednocení Itálie Karla IV., který jej uvěznil v Roudnici a poté vydal papežské kurii; Cola di Rienzo v Avignonu odsouzen k smrti. V roce 1354 vyslán novým papežem Inocentem VI. († 1362) do Říma, aby projednal opětovné nastolení papežské moci. Cola di Rienzo se znovu postavil do čela římské republiky; během povstání zabit.

Související hesla