Colpe Carstens

, německý filozof náboženství, religionista a filolog. Zabývá se problematikou obecných dějin náboženství, gnosticismu a íránské mytologie. Z díla: Theologie, Ideologie, Religionswissenschaft (Teologie, ideologie, religionistika).