Comestor Petrus

, teolog a filozof neznámého původu píšící latinsky. Žil v Paříži, od roku 1164 kancléř univerzity. První komentátor Sentencí Pietra Lombarda (1894 – 1984). Jeho spis Historia scholastika (Školská dějeprava) sloužil jako školní bible.

Ottův slovník naučný: Comestor Petrus

Comestor [ko-] Pierre, theolog franc. (†1179, dle jiných 1198), rodem z Troyes v Champagni, kde byl i děkanem při chrámě sv Petra, r. 1164 stal se kancléřem arcibiskupským v Paříži, kdež po několik let učil theologii. Pak vstoupil do augustinianského kláštera u sv. Viktora v Paříži. Hlavním dílem jeho jest Historia scholastica, kteráž obsahujíc dějiny Starého i Nového zákona byla mnohokráte tiskem vydána i do několika jazyků přeložena, Bvý.