Commedia erudita

, žánr italské lidové komedie s výrazným politickosatirickým vyzněním. Rozšířena v 15. – 16. stol.; hrála se příležitostně na dvorech a v domech patricijů. Mezi autory patřili zejména G. Boccaccio, N. Machiavelli, A. F. Grazzini.

Související hesla