Common sense

, společný rozum – a) významný filozofický pojem skotské školy; původní data lidského vědomí, která nepocházejí ze smyslového vnímání a nepotřebují vysvětlení, nýbrž naopak vysvětlují ostatní fakta vědomí, zejm. proces poznání; b) obecně názory, ke kterým lidé přišli živelně na základě běžné životní praxe; zdravý rozum. Namířen proti přílišné filozofii či náboženské spekulaci, má ovšem tendenci k zjednodušování, schematismu a dogmatismu, není podložen kritickým teoretickým myšlením.

Související hesla