Congar Yves Marie Joseph

, francouzský katolický kněz; dominikán, teolog, od roku 1994 kardinál. Významné místo v jeho teologii zaujímá eklesiologie a ekumenismus. Na 2. vatikánském církevním koncilu oficiální expert teologické komise. Vtiskl tvář celé současné katolické teologii.