Congreve William

, anglický dramatik. Představitel restaurační komedie mravů, jež odrážela dvorský vkus konce 17. stol. a zakládala se na vtipných dialozích, zesměšňujících módní chování a výstřelky lásky (Love for Love – Láska za lásku, Tak to na tom světě chodí).

Ottův slovník naučný: Congreve William

Congreve: Congreve William, dram. básník angl. (*1670 v Bardseyi – †1729 v Londýně). Pocházel ze staré rodiny yorkshirské, ale poněvadž otec jeho byl úřadníkem v Irsku, vzdělání nabyl v Kilkenny a v Dublině, načež přišel do Londýna studovat práva. Obsáhlými vědomostmi, uhlazeným a duchaplným obcováním brzy dobyl si čelného místa v tehdejší vznešené a literární společnosti, a štěstí mu přálo po všechen život. Zastával, ač jen dle jména, několik výnosných úřadův a shromáždil značné jmění, kterým si v pozdějších letech pořídil pohodlné bydlo soukromníka. Jen na sklonku života stihla jej dna a slepota. Literární činnost začal neúspěšnou povídkou, kterou uveřejnil pode jménem Cleophil. Po té obrátil se k poesii dramatické a hned první komedií The Old Bachelor (1693) dosáhl rozhodného úspěchu, kterého nedostalo se sice stejnou měrou veselohře Double Dealer (1694), ale který za to ještě překonán byl kusem třetím Love for Love (1695), jenž výbornou osnovou i dokonalou charakteristikou řadí se k nejlepším komédiím všech literatur. Dvě léta po té provozována jeho tragédie The Mourning Bride, která strádá vší nadutostí a prázdnotou pseudoklassických dramat vkusu francouzského. Roku 1700 Congreve sepsal poslední veselohru The Way of the World. Komédie jeho zajímavy jsou také jako věrné obrazy tehdejší mravně hluboko pokleslé společnosti anglické. VM.

Související hesla