Conrad Joseph

, anglický spisovatel polského původu. Jeho dílo ovlivnily zážitky z dětství (otec se účastnil proticarského povstání, rodina poslána do vyhnanství) a dvacetiletá kariéra námořníka na francouzských a anglických lodích. Jeho romány a novely se často odehrávají v exotickém prostředí (Almayerův vzdušný zámek, Vyhnanec z ostrovů, Vítězství) a na zámořské lodi (The Nigger of the Narcissus – Negr z Narcisu, Náhoda, Hranice stínu) nebo se zabývají politickými otázkami současného světa (Nostromo, Tajný agent, Očima Západu). Nejvýznamnějšími prózami jsou román Lord Jim a novela Srdce temnoty, spojené vypravěčem Marlowem a zachycující zhoubné rysy kolonialismu a psychologickou složitost lidského jednání.

Související hesla