Constable John

, anglický malíř; významný představitel anglické krajinomalby, člen londýnské Akademie. Měl velký vliv na francouzský romantismus (E. Delacroix, J. L. Géricault), barbizonskou školu i na pozdější impresionismus.

Ottův slovník naučný: Constable John

Constable [kònstebl] John, malíř angl. (*1776 v East Bergholtu – †1837 v Londýně). Byl na londýnské akademii žákem B. Westa a po některém kolísání oddal se malbě krajin. Předměty bral z okolí města Hampsteadu, kdež usadil se 1820, a krajinkami svými zjednal si záhy oblibu ve Francii u větší míře nežli doma. Za tři obrazy (Krajinka u Londýna, Průplav, Vůz sena) dostal r. 1824 v Paříži zlatou medailli. Škola franc. počala ho napodobiti. Constable nevyhledával předmětů zvláště malebných, uměl však velmi bystře pozorovati krásy přírody a prostudovav předmět sebe jednodušší do všech podrobností, podal jej věrně. Porozuměl výborně kouzlům vzduchu i oblakův, a dovedl zachytiti je se všemi reflexy světelnými. Nejkrásnější z přečetných jeho obrazů jsou: Stateček v údolí (1835); Zen (1827); Kathedrála v Salisbury; Dedham-Mill. Z veřejných sbírek mají obrazy jeho národní gallerie londýnská, museum southkensingtonské a pařížský Louvre. – Srovn. Leslie, Memoir of the Life of John Constable (Lond., 1842 se 22 rytinami).

Související hesla