Čou Tun-i

, čínský filozof; představitel neokonfucianismu. Proslul Diagramem Nejvyššího pólu, nákresem objasňujícím ontologický výklad světa. Podle něho je prapočátkem všeho bytí Tchaj-ťi, Nejvyšší pól, homogenní prvopočáteční jin-jang, který je identifikován se stavem prázdnoty před vznikem bytí.