Creutz Ulrich

, německý sochař – kameník, řezbář, činný 1516 – 26 v severních a severozápadních Čechách (Nová Ves u Chomutova, Bystřice). Pracoval pro Jana z Lobkovic v Kadani (hlavní díla v kostele františkánů).