Crivelli Carlo

, italský malíř; činný v Benátkách, v dalmatské Laře a v Ascoli. Ovlivněn Mantegnou. Smysl pro ornamentiku a dekorativnost včetně puncovaného zlatého pozadí tkví v gotice; občas tvořil v duchu fantaskního umění.

Ottův slovník naučný: Crivelli Carlo

Crivelli [kr-] Carlo, malíř ital. (*1430 až 1440 v Benátkách – †po r. 1493). Byl žákem Muranovým, jehož hranatá manýra v prvních pracech Crových se obráží. ale záhy na něho působil Squarcione a pak škola padovská. Liboval sobě ve výrazu pathetických, něžných nebo silných citů, vyhledávaje formy energické nebo asketické. Výrazy tváří ženských, zvláště P. Marie, jsou na jeho obrazech nad míru něžny a půvabně skromny. Za to charaktery mužské jsou drsny a přísny, a pro anatomii lidského těla Crivelli nemá porozumění. Roucha postav obyčejně jsou nad míru skvostná a obrazy vůbec vykrášleny bývají zlacenými ano i plastickými ornamenty, jež prováděl sádrou na způsob reliefů. Obrazy jeho nalézají se v Ascoli, kde působil nejvíce, v Miláně, Anconě, v Londýně, Berlíně a j. K nejlepším náleží: Pietà, P. Marie na trůně a Navštívení P. Marie v National Gallery v Londýně, pak v Miláně (museum Brerské): Madonna, Ukrižování, sv. Jeronym a sv. Augustin, Marie s děťátkem, Koruoovace P. Marie a Pohřeb Kristův.