Croce Benedetto

, italský filozof a estetik. Vycházel z Hegelovy filozofie a zvláště z jeho pojetí dějin; proti hegelovské dialektice se snažil interpretovat dějiny i filozofické myšlení jako řadu otevřených systemizací. Zdůrazňoval tvořivou teoretickou činnost ducha, jejíž součástí je i estetická intuice. Založil estetiku jako nauku o výrazu. Významný též jako literární kritik. Hlavní dílo: Filosofia come scienza dello spirito (Filozofie jako věda o duchu).

Související hesla