črta

, publicistický žánr, drobný prozaický útvar, často slučující prvky povídky a reportáže. Charakteristickým znakem je plastické zobrazení konkrétních lidských vlastností, aktuální konflikt, hloubkové analytické sondy spjaté s úvahami, autorským postojem a hodnocením. Črta vznikala jako publicistický žánr koncem 18. stol. a v 1. pol. 19. stol. Významnými českými autory byli J. K. Tyl, B. Němcová, J. Arbes, K. Havlíček Borovský, V. Nezval, J. S Kupka a další..

Související hesla