čtveřina

, německy Geviert; základní parametry světa, projevující se ve věcech, pokud jsou užívány přiměřeně jejich povaze: země, nebe, božské a smrtelné. Pojem z pozdní filozofie M. Heideggera.